HISTORY

The grape has a far longer history than man. Fossilised leaves and seeds indicate that vines were growing in their natural habitat long before the appearance of man on earth.

Ancient man, no doubt, ate and stored the grapes. Fermentation was the inevitable natural process resulting from the storage of the grapes. The fermented juice was drunk and man became a consumer of wine.

During the last 4 decades of the 19th century, phylloxera - a small root louse - devastated the European vineyards. The only practical means of growing healthy vines is to graft them onto rootstock of American origin whose roots are resistant to the insect.

Needless to say, the art of vine grafting requires considerable expertise and experience and has been plied by this family
since 1912 when Manie Smit's father, Pieter Daniël Smit, grafted the first commercial vines on Leeuwrivier.

IMG-20190118-WA0025.jpg

DIE KWEKERY

In ons strewe om die bes moontlike kwaliteit produk moontlik aan ons kliënte beskikbaar te stel, het ons die afgelope paar jaar begin om ons eie onderstok moederblokke te vestig.

Hierdie gesertifiseerde moederblokmateriaal was verkry vanaf Plantverbeterings Organisasies soos Vititec, Ernita(Distell) en Techno-Grow.

Leeuwrivier beskik ook oor sy eie wingerdboukundige

(BSc. Wingerdbou en Wynkunde) naamlik Marius Kruger, wat meer as 38 jaar ondervinding het. Hy word reeds vanaf 2002 bygestaan deur ons plaasbestuurder Gerdus la Grange (Landbou Diploma).

Na aanleiding van bogenoemde en jare se ondervinding kan ons dus ons kliënte met gespesialiseerde inligting t.o.v. die aanplanting van wyn- en tafeldruiwe bystaan.

Kontak gerus die kantoor van Demarlene Kruger en Mari de Bruyn (Demarlene en Marius se dogter) in verband met stokkiesnavrae. Gesamentlik het hulle meer as 20 jaar ondervinding in die bedryf.

Met hierdie gedugte familiespan verbind ons ons tot net die beste produk en waarborg ons persoonlike diens deur middel van raad en bystand jaar na jaar! 

ROOTSTOCK / ONDERSTOK

Characteristics of Rootstock/

Onderstok Karaktereienskappe

Rootstock Comparison/

Onderstok Vergelyking

CERTIFICATES / SERTIFIKATE

Certificate of Registration /

Registrasie Sertifikaat

Vine Improvement Association / Wingerdverbeteringsvereniging

Wine & Agricultural Ethical Trade Association / 

Wyn & Landbou Etiese Handelsvereniging